Haku

Hakuohje

Tilaaminen

Tilataksesi lainan tai artikkelikopion pitää kirjautua sisään Finna-Vaariin. Lainoja tai artikkelikopiota voi tilata vain Varastokirjaston asiakkaaksi rekisteröitynyt kirjasto tai tietopalvelu.

Vaari-Finnaan kirjauduttaessa käyttäjätunnus/viivakoodi on Varastokirjaston kirjastokorttinumero. Salasana/PIN-tunnus on kirjaston/tietopalvelun oma tunnus.


ARTIKKELITILAUS
• hae Vaari-Finnasta haluamasi julkaisu
• kirjaudu Vaari-Finnaan "kirjaudu sisään tilataksesi" -painikkeesta
• Yläpalkista klikkaa "Laina/Artikkelikopio/Varaus" -painiketta ja avautuvaan lomakkeeseen kirjoita Vastaanottaja -laatikkoon ill.varastok@varastokirjasto.fi. Viesti -laatikkoon lisää tilauksen tiedot: tilaavan kirjaston nimi, artikkelin viitetiedot tmv. ja lopuksi klikkaa Lähetä -nappia.

LAINAPYYNTÖ TAI VARAUS
• hae Vaari-Finnasta haluamasi julkaisu
• kirjaudu Vaari-Finnaan "kirjaudu sisään tilataksesi" -painikkeesta
• Yläpalkista klikkaa "Laina/Artikkelikopio/Varaus" -painiketta ja avautuvaan lomakkeeseen kirjoita Vastaanottaja -laatikkoon ill.varastok@varastokirjasto.fi. Viesti -laatikkoon lisää tilauksen tiedot: tilaavan kirjaston nimi ja muut tarvittavat tiedot ja lopuksi klikkaa Lähetä -nappia.

Perushaku

Pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla eli hakutuloksien tulee sisältää kaikki antamasi hakusanat.

Esimerkiksi mannerheim carl on sama haku kuin mannerheim AND carl.

Hakukentän pudotusvalikosta voit kohdistaa haun otsikkoon, tekijään tai aiheeseen.

Haun rajaaminen

Rajaa hakua -valikon avulla voit rajata hakuasi aineistotyypin (esim. kuva), organisaation (esim. Kansallisarkisto) tai kielen mukaan.

Hakutulosjoukkoa saa rajattua suppeammaksi käyttämällä useita rajauksia

Valikko näyttää oletusarvoisesti eniten hakutuloksia keränneet hakuarvot ylimmäisenä.

Vuosirajaus ja aikajana

Voit rajata valmistusvuosia joko kirjoittamalla tietyt vuosivälit joille haku kohdistuu tai käyttämällä visuaalista aikajanatyökalua.

Nuolta klikkaamalla voit valita näkyville alemman hierarkiatason sijainteja tai aineistoa (esim. kooste, arkistosarja, DVD).

Voit poistaa tehtyjä rajauksia Rajaa hakua -valikon alta.

Säilytä käytössä oleva rajaus

Valinta säilyttää tekemäsi rajaukset rajaa hakua -valikossa. Tekemäsi rajaukset säilyvät oletusarvoisesti uutta perushakua tehtäessä. Jos haluat tehdä uuden haun ilman rajauksia, poista tämä valinta.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennettu haku -sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (kaikki kentät, otsikko, tekijä, ym.). Useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään

Hae-valikko

Hae-valikko määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla näillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa näistä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään näistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painike lisää uuden hakukentän.

Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä.

Poista hakuryhmä –painike poistaa hakuryhmiä.

Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mikä tahansa ryhmä (OR) –hakuoperaattoreita.

Alla esimerkkihakuna Intian tai Kiinan historia, joka hakuryhmien avulla voidaan toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa näistä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).

Oma tili ja kirjautuminen

Kirjautuneet käyttäjät voivat esimerkiksi tallentaa hakuja, kommentoida Finnan sisältöjä ja varata teoksia kirjastokortilla, jos kirjasto on mukana Finnassa.

Kirjautuminen sisään

Voit kirjautua sisään valitsemalla ylävalikosta Kirjaudu. Kirjautumistapoja on Varastokirjastolla yksi:

Oman tilin toiminnot:

Suosikit

Voit lisätä tietueita suosikeiksi hakutulos- tai tietuesivulla sydämenmuotoisella painikkeella. Voit järjestellä valittuja tietueita erilaisiksi suosikkilistoiksi, viedä tietueet Refworksiin, lähettää ne sähköpostilla tai tulostaa MARC-muodossa.

Tallennetut haut, hakuhistoria ja uutuusvahti

Voit tallentaa viimeisimmät hakusi joko hakutulossivulla tai tallennettujen hakujen viimeisimmistä hauista Tallenna-painikkeella. Tallennetut haut näkyvät ylimmäisenä.

Voit asettaa uutuusvahdin tallennetuille hauille joko viikoittain tai päivittäin. Ilmoitukset uutuuksista tulevat sähköpostiisi.

Lainat

Voit tarkastella lainojasi ja uusia lainassa olevaa aineistoa.

Varaukset ja tilaukset

Tarkastele tekemiäsi varauksia ja tilauksia kirjastokortillasi. Voit perua varauksiasi tällä välilehdellä.

Kirjastokortit ja kirjastokortin liittäminen

Voit lisätä Finnaan oman kirjastokorttisi Lisää-painikkeella, jos kirjastosi on liitetty mukaan Finnaan. Voit lisätä useita kirjastokortteja.

Omat tiedot

Voit vaihtaa sähköpostiosoitteesi, asettaa eräpäivämuistutuksen sekä valita ensisijaisen kirjaston, jonne haluat varauksesi ja kaukolainasi.

Voit muuttaa yhsteystietosi ottamalla yhteyttä omaan kirjastoosi.

PIN-koodin tai salasanan vaihtaminen

Voit vaihtaa salasanaa tai PIN-koodia Omat tiedot -välilehdellä.

Palaute

Voit lähettää palautetta Finnasta yleisen palautelomakkeen avulla esimerkiksi käyttöliittymästä ja teknisistä asioista. Palaute ohjautuu Kansalliskirjastolle, jossa se käsitellään ja ohjataan edelleen asiasta vastaavalle taholle.

Mikäli haluat antaa palautetta palvelun sisällöistä tai aineistoja koskevista tiedoista, kannattaa käyttää yksittäisen tietuesivun Lähetä palautetta -linkkiä. Tämä palaute ohjautuu siihen organisaatioon, joka on toimittanut kyseisen aineiston Finnaan.

Loogiset hakuoperaattorit

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen hakuoperaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, +, OR, NOT ja -.

Huomio! Boolen hakuoperaattorit hauissa kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND eli konjunktio-operaattori on järjestelmän oletusarvoinen operaattori monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy kukin hakukentissä esiintyvistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "economics" että "Keynes":

economics Keynes

tai

economics AND Keynes

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä "Keynes":

+economics Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "economics Keynes" tai ainoastaan "Keynes":

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "keskiajan historia", ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria":

"keskiajan historia"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Jokerimerkit

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.